top of page
FAmjvTH4.jpg

 Uzm.Psikolojik Danışman Simge Kırcan          

 

EĞİTİM

 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yükseklisans Bölümü 2004-2006 

Yüksek Lisans Tez Konusu “Ergenlerde Akran Baskısı, İç veya Dış Kontrol Odağı ile Madde Kullanımı ile İlişkisi”   

 • Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2001-2004

         

MESLEKİ DENEYİM

 • ïMaltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bağımlılık Ünitesi Şubat 2009-halen devam etmekte 

 • ïBakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ç.E.M.A.T.E.M. Servisi 2006-2008

 • ïKartal Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi Rehber Danışmanlık 2005-2006

 • ïBakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi (Ç.E.M.A.T.E.M.) gönüllü çalışma 2005-2006

 • ïBoğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (B.Ü.R.E.M.) gönüllü çalışma 2000-2006

 • ïMavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi asistanlık Eylül 2004-Haziran 2005

 • ïUğur Kariyer Merkezi Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik, yarı zamanlı çalışma 2003– 2004  

 • ïBakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Bölümü 2003 stajer

EĞİTİMLER 

 • Psikodinamik Psikoterapiler 2014-2017

Prof.Dr. Doğan Şahin Eğitmenliğinde 

 • Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi 2006-2013 

Prof.Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü

Tez Konusu: “Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalarda Psikodramanın Sorun Çözme Becerisine Etkisi”

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Bağımlılık Sertifika Eğitimi 2012-2013 

 • Dans ve Hareket Terapisi 2010- 2017

İtalya Dans Terapisi Derneği, Prof. Leandra Perrotta

 • Gestalt Terapi Eğitimi  2006 – 2010 

Doç.Dr. Hanna Nita Scherler

 • Madde Bağımlılığı Eğitim Programı (Kıbrıs Türk Bağımlılık Danışmanlığı Sertifikasyon Komisyonu ve PEMBE KÖŞK Bağımlılık Tedavi Merkezi /NAADAC Education Provider)- 

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği 

 • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi” Eğitimi 2005

Prof.Dr.Mehmet Z. Sungur

 • İletişim Becerileri Eğitimi 2000-2004

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM)  Uzm.Dan.Psk. Derya İnceoğlu & Uzm. Klinik Psk. Deniz Yücelen 

 • Yeme Bozukluklarının Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi-2004

Türk Psikologlar Derneği 

 • Yetişkin Psikopatolojisi ve Etkin Terapiler-2003

Türk Psikologlar Derneği 

 

Çalışma Grupları

 • Samba Eğitim Programı, 2013

 • Bağımlılık Sorunu Olan Ailelerde Evlilik ve Çift Terapisi, 2013

 • Psikodramada Cinsellik Çalışmaları, 2012-2013

 • Sigara Bağımlılığı Önleyici ve Tedavi Edici Yöntemler, 2010

 • Rüya Çalışmaları, 2010 

 • Yatan hastalarla Yapılandırılmış Grup Terapisi: Kişilerarası Rol Analizi, 2010

 • Dans Terapisi Çalışma Grubu, 2009 

 • Bağımlılarda Psikodrama Uygulamaları, 2007

 • Bağımlı Gençleri Uyum Sürecinde Yaratıcı Dramadan Yararlanma, 2006

 • Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi (Rasyonel Emotif Terapi), 2006

 • Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi, 2006 

 • Yabancı Bilimsel Dergilerde Yayın Yapmanın Temel Gereklilikleri, 2006

 • Bağımlılıkta Motivasyonel Görüşme Teknikleri, 2006

 • Bağımlılık Şiddetini Değerlendirme Ölçeği Uygulama Çalışması, 2005

 • Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi, 2005 

 • Kişilik Bozukluklarında Kognitif Davranış Terapileri, 2006 

    

 

 

KONGRELER

 • 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Panel Sunum, Antalya, 2018

 • 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Çalışma Grubu Yöneticiliği , Antalya, 2017

 • 42. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2017 ; Grup Çevirmenliği

 • 41. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2016 

 • 40. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2015 

 • 39. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2014 ; Grup Çevirmenliği 

 • 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, İzmir, 2013 

 • Global Addiction (Uluslararası Bağımlılık Kongresi) Panel Sunum, Pisa, 2013

 • 38. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2013; Grup Çevirmeniği 

 • 37. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2012

 • Global Addiction (Uluslararası Bağımlılık Kongresi) Panel Sunum, Lizbon, 2011

 • 36. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2011

 • VII DTGPP- Türk Alman Psikiyatri Kongresi Panel Sunum, Berlin, 2010

 • 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildirili Katılım, İzmir, 2010

 • 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, 2010

 • 35. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2010

 • 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2009

 • 33. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2008

 • 4. Ulusal Bağımlılık Kongresi Bildirili Katılım, İzmir, 2007

 • 32. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 2007

 • 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi Bildirili Katılım , İstanbul, 2006

 • 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildirili Katılım, İstanbul, 2006

 • 14. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirili Katılım, Ankara, 2006

 • Kişilerarası İlişkilerde Kabul ve Red Kuramı 1. Uluslararası Kongresi, İstanbul, 2006

 • Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği “II. Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu” (Katılım Belgesi), İstanbul, 2006. 

 • II. Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bodrum, 2005 (Katılım Belgesi) 

 • İstanbul Psikanaliz Derneği Gençlik Üzerine Tartışmalar/VI “Gençlik Aşkları” sempozyumu (Katılım Belgesi), İstanbul, 2005.

 • Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği “Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu” (Katılım Belgesi), İstanbul, 2005.

 

YAYINLAR & SUNUMLAR

 

 • 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Panel Sunumu “Grup Çalışmalarında KArşılaşılan Zorluklar”,  Antalya, 2018

 • 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Çalışma Grubu Yöneticiliği “ Bağımlılıkta Dans Terapi Uygulamaları”, Antalya, 2017

 • Global Addiction Kongresi Panel Sunum, “Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalarda Psikodrama Grup Terapisi Uygulamaları”, Pisa-2013

 • Global Addiction Kongresi Panel Sunum, “Ergenlerde Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı: Türkiye’den Bir Örneklem”, Lizbon-2011

 • VII DTGPP- Türk Alman Psikiyatri Kongresi Panel Sunum ”Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığını Değerlendirme : Cinsiyet Farkları”  Berlin- 2010

 • 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Monodrama Uygulaması: Bir Olgu Sunumu”, İzmir-2010

 • “Motivasyonel Görüşme” Kitabı çeviri, 2009

 • 4. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi “Uçucu Madde Kullanıcılarında Nörobilişsel Değerlendirme” Poster Sunum,Kasım-2007

 • 3. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi “ Ergenlerde Akran Baskısı ve Kontrol Odağının Madde Kullanımı ile İlişkisi” Poster Sunum, Aralık- 2006

 • 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Ergenlerde Kontrol Odağının Madde Kullanımı ile İlişkisi” Sözel Bildiri Sunum, Kasım-2006

 • 14. Ulusal Psikoloji Kongresi “Ergenlerde Akran Baskısının Madde Kullanımıyla İlişkisi” Sözel Bildiri Sunum, Eylül- 2006

 • 2. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi “Çizgi Romanlarda Madde Bağımlılığı” Poster Sunumu- Aralık 2005

 • Serüven Çizgi Roman Araştırmaları Dergisi Sayı 2/ Yaz 2006 “Çizgi Romanlarda Madde Bağımlılığı”

 • Serüven Çizgi Roman Araştırmaları Dergisi Sayı 3/ Sonbahar 2004 “Julia, Freud ve Diğerleri” 

 • Serüven Çizgi Roman Araştırmaları Dergisi Sayı 5 / İlkbahar 2005 “İsyankâr, Öfkeli Bir Kız, Pat O’Shane”

 

 

Üye Olunan Dernekler

 

 • Istanbul Psikodrama Derneği 

 • Dans ve Hareket Terapisi Derneği

bottom of page