top of page

ANKSİYETE ( KAYGI ) BOZUKLUKLARI

Kaygı tüm insanların yaşadığı ve “nedeni bilinmeyen korku hali” olarak tarif edilen bir duygulanım şeklidir. Kişinin hissettikleri korku duygusuna çok benzerdir; ancak, kişi “neden korkuyorum” sorusuna yanıt veremez.

Kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Hafif ya da orta düzeyde kaygı daha iyi anlamamızı, daha hızlı ve daha uygun tepki vermemizi, başa çıkma becerilerimizin gelişmesini sağlar. Aslında kaygı, bir ölçüde bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda da hızlı karar verip kurtulmamızı sağlar. 

Kaygının bozukluk düzeyinde olmasında söz edebilmek için öncelikle şiddeti,  süresi ve kişinin günlük hayatını etkilemesi önemlidir. 

Kaygı bozukluklarının %40’ından fazlasında kaygı durumunu açıklayabilecek fiziksel rahatsızlıklar bulunur. Bu nedenle araştırılması gerekir. DSM 5 anksiyete bozuklukları aşağıdaki gibi sınıflanmıştır

-Agorafobi 

-Özgül fobi

-Sosyal kaygı bozukluğu

-Panik bozukluğu

-Panik atak

-Ayrılık kaygısı bozukluğu  

-Seçici mutizm

-Yaygın endişe bozukluğu

-Madde/İlacın neden olduğu anksiyete bozukluğu

-Diğer tıbbi nedenlere bağlı anksiyete bozukluğu

Kaygı bozuklukları gerek kişinin işlevselliğini bozup,  sürekli gelecekte olabilecek olasılıklara karşı önlem almaya çalışarak tüm zamanını harcamasına neden olması, gerekse başka fiziksel hstalıklarını sonucu olabileceği için araştırılması ve tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur.

Prof.Dr.Fİgen Karadağ

Psikiyatrist 

bottom of page