top of page

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

En geniş anlamıyla kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu (yani neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını ayırt edemediği), daha dar anlamıyla varsanıların (hallusinasyonlar) ve düşünce bozukluklarının (hezeyanlar) görüldüğü bozuklukları kastediyoruz. 

Bu bozukluklar arasında:

-Şizofreni 

-Şizofreniform bozukluk

-Şizoafektif bozukluk

-Sanrısal bozukluk

-Kısa psikotik bozukluk

-Başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk yer almaktadır. 

Bu bozuklukların tedavisinde antispikotik ilaç ve psikososyal uyum için rehabilitasyon programları mevcuttur.

Prof.Dr.Fİgen Karadağ

Psikiyatrist 

bottom of page